Handelsbetingelser

PRISER
Alle vores priser er ab lager, medmindre andet er specifikt anført efter nærmere aftale.

ORDREBEKRÆFTELSE
Al indsigelse, herunder ændring af mål, antal samt leveringstidspunkt, skal være os i hænde senest 3 hverdage efter bekræftelsesdatoen, medmindre andet er anført. Herefter anses ordren for godkendt af kunden.

TILBUD 
Tilbud gælder 8 hverdage fra tilbudsdato, medmindre andet er aftalt.
Der tages forbehold for mundtlige misforståelser, prisstigninger, prissætningsfejl samt udsolgte varer.

Ethvert tilbud er baseret på gældende dagspriser. Ændrer vore leverandører sine betingelser/priser inden tilbudsperiodens udløb, forbeholder vi os ret til at tilbagekalde det afgivne tilbud og fremsende et nyt, baseret på leverandørernes nye betingelser. Tilbagekaldelse af tilbud berettiger ikke til kompensation. Samme betingelser er også gældende for ordre, som er blevet bekræftet af os.

Vi yder gerne vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning, beregninger af kvantiteter ud fra tegningsmateriale m.v. Dette er udelukkende en service, der ydes, når vi har tid og for hvilken vi ikke påtager os noget ansvar. Kunden forventes derfor altid at lade sig bistå af arkitekt, ingeniør, håndværker eller anden sagkyndig person.

LEVERING 
Alle priser er altid Ab lager, medmindre andet tydeligt fremgår af ordrebekræftelsen.
Ved levering med fragtmand, sættes varerne ved vejkant eller så tæt på byggepladsen, som chaufføren skønner muligt.

I tilfælde af, at vores normale leverandører ikke kan levere, forbeholder vi os ret til at annullere en ordre, uanset om den er skriftligt eller mundtligt bekræftet. Annullering berettiger ikke til kompensation.

Leveringstid:
Vi tager ubetinget forbehold for almindelig gældende force majeure samt hændelser uden for vor rækkevidde. Vi kan således ikke gøres ansvarlig for evt. håndværkerudgifter eller andre udgifter i forbindelse med forsinkede leverancer og fabrikationsfejl i produkterne.

Vi forbeholder os endvidere ubetinget ejendomsret over de leverede varerne indtil endelig betaling af købesummen og omkostningerne er betalt i sin helhed. Evt. omkostninger i denne forbindelse er for kundens egen regning.

PALLER 
Tilbagelevering/refundering af paller skal ske indenfor 1 måneder fra fakturadato.

BETALING 
Forudbetaling pr. faktura.

REKLAMATION 
Køber skal straks ved modtagelsen sikre sig, at varerne er korrekte og mangelfri, herunder at antal stemmer overens med det aftalte.

Det pointeres, at keramiske fliser og alle typer natursten er fremstillet af naturprodukter og vil derfor, som oftest, veksle i farve og struktur og kan være mere eller mindre lyse/mørke i forhold til en evt. tilsendt type-prøve. Vi påtager os således intet ansvar for “naturens luner”. Enhver udleveret prøve anses som en type-prøve og udtrykker typens generelle farve og struktur. Indenfor alle typer af natursten vil der altid være afvigelser fra en type-prøve til den leverede vare. Dette berettiger IKKE til reklamation.

Opsatte/ilagte varer er at betragte som godkendt af køber og tages ikke retur og refunderes ikke.

Eventuelle reklamationer skal ske inden 8 dage fra leveringsdato og kan højst udgøre varekøbsbeløbet.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for tabt arbejdsfortjeneste grundet fejlhåndtering af varer etc., driftstab, dagsbøder, force majeure (f.eks. leveranceforsinkelser) samt andre indirekte tab.

RETURNERING AF VARER
Kun standard lagervarer tages retur, indenfor 14 dage fra leveringsdato. Specielt hjemtagne varer tages ikke retur.

Gebyr
Returgebyr for standardvarer: minus 15% af fakturabeløbet, dog minimum kr. 500,-.

Forbrugere henvises til afsnittet om fortrydelsesret – særligt for forbrugere.

Kun hele kasser tages retur og varen skal være ubrugt, mangelfri og i original ubrudt emballage.

Returneres varerne med fragtmanden/posten, uden aftale med os, faktureres kunden samtlige leveringsomkostninger.

Speciel emballage (tremmekasser/paller) fra udlandet tages ikke retur. Faktureret udenlandsk emballage må anses som en del af varens pris.

Forseglede varer, såsom klæb og fugemasse, cement og mørtel kan ikke returneres såfremt den originale emballage brydes.

FORTRYDELSESRET – SÆRLIGT FOR FORBRUGERE

Fortrydelsesret
Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse indenfor 14 dage. Fortrydelsesretten omfatter aftaler på køb af varer indgået ved fjernsalg, herunder aftaleindgåelse ved telefonisk kontakt eller e-mail. Hvis fristen på de 14 dage udløber på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag, eller nytårsdag, kan du vente til den efterfølgende hverdag med at kontakte Odsherred Fliser og Natursten ApS.

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angivet tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

Hvordan returnerer du
For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, Odsherreds Fliser og Natursten ApS, Langebro 9, 6200 Aabenraa, odsherredfliser@gmail.com, tlf.nr.: 25779702, din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring f.eks. ved brev eller mail. Du kan benytte standardfortrydelses
formularen som findes nederst i handelsbetingelserne, men dette er ikke obligatorisk. Du har også mulighed for at indsende en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse på vores hjemmeside. Hvis de anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse
Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Såfremt hele ordren fortrydes, vil du få alle dine penge retur (det du har betalt for varerne samt leveringen til din adresse). Hvis dele af ordren fortrydes, tilbagebetales leveringsomkostningerne ikke.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

For at udnytte din fortrydelsesret skal du kunne tilbagelevere varen i samme stand og mængde, som da du modtog den.

PLEJEPRODUKTER
Ved anvendelse af imprægnering og plejeprodukter anbefaler vi, at du nøje læser vejledningen på produktet. Ligeledes anbefaler vi, at du tester produktets egenskaber på en ekstra overskydende flise / klinke, der ikke er monteret. Har du ikke mulighed for dette, så bør testen udføres på et mindre synligt sted på gulv eller væg. Odsherred Fliser & Natursten kan ikke drages til ansvar for resultatet af en udført test eller slutresultatet. Dette gælder også manglende eller forkert brug imprægnering og plejeprodukter. Husk plejeprodukter skal opbevares frost frit.

COPYRIGHT
Tekst og billeder på dette website er beskyttet af gældende danske lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde gengives, uden skriftlig tilladelse fra Odsherred Fliser & Natursten. Vi forbeholder os ret til at markedsføre produkter under andet navn end dem producenten anvender på emballagen.

VIGTIGT PRODUKTINFORMATION
Keramiske fliser og natursten er fremstillet af naturprodukter. Derfor kan og vil de veksle i farve og struktur og være mere eller mindre lyse/mørke. Specielt i natursten, som marmor og granit, kan der være store farveforskelle i samme pakke, hvilket er naturligt. Ved lægning/opsætning af speciel granit, skifer, marmor/antik marmor samt rustikke fliser, anbefales det at blande fliser fra hele partiet, således at det naturlige spil fremkommer.

Skiferfliser er håndkløvede og er derfor meget ru og rustikke på overfladen. Selvom skiferfliserne er calibrerede/underfræsede for ens tykkelse, kan nogle skifersten være 1-2 mm tyndere i et hjørne på grund af håndkløvningen. Der anbefales generelt minimum 10 mm fugebredde til skiferfliser. Det er ved fugning meget vigtigt at eftervaske for fugeslam, flere gange, indtil fliserne er helt rene.

Granit og marmor er skåret og derfor mere præcis i tykkelsen. Calibreret granit og marmor er slebet på bagsiden for at opnå en så ens tykkelse, som industrielt muligt. Calibreret natursten har normalt en tollerence på +/- 1 mm i tykkelsen. Granit og marmor, som kun er diamantskåret, dvs. ikke calibreret for ens tykkelse (jetbrændt granit samt faldende længder) har en tollerence på ca. +/- 1,5 mm i tykkelsen og ca. 1% i længde/bredde mål.

Antikmarmor og Travertin leveres ubehandlet og skal derfor, efter opsætning, imprægneres med imprægneringsvæske eller biovoks. Denne behandling trækker stenenes årer frem og beskytter mod kalk og smuds.

Naturtagskifer er håndkløvet og sorteres pallevis i tykkelser 4-6 mm / 5-7 mm etc. (enkelte skifersten kan selvfølgelig afvige fra dette). Inden lægning på taget anbefales det at sortere stenene efter samme tykkelse i hver række, så skiferen ikke ligger og vipper på hinanden. Ved locking for tæt på sidekanten kan en del sten springe i hullet, hvilket øger spildet. Generelt må på beregnes et naturligt spild op til ca. 5%.

Bemærk:
Der forekommer variationer i alle fliser i naturmateriale.
Flere producenter beregner 1m2 flise, som flisens format med tillæg af fuge.
Således beregnes f.eks 16 stk. Lanzarote Gulflammet i format 24 x 24cm som 1m2
Vi følger producenterne producenternes anvisning af antal fliser pr. m2.

OBS:
Der må aldrig anvendes syre eller andre meget skrappe rengøringsmidler på natursten. Til den daglige rengøring anbefales Fila Cleaner Pro.

Vi anbefaler, at man altid har ekstra fliser liggende i reserve til eventuelle reparationer etc.

 

 Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Sendes til:

Odsherred Fliser og Natursten ApS

Langebro 9, 6200 Aabenraa

E-mail: Odsherredfliser@gmail.com

Telefonnr.: 25779702

Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer:

Beskrivelse af varen:_________________________________

Bestilt den _____________ og modtaget den _____________

Forbrugerens navn:__________________________________

Forbrugerens adresse:________________________________

Forbrugerens underskrift:_____________________________

 

Dato:______________