Handelsbetingelser

PRISER
Alle vore priser er ab lager, med mindre andet er specifikt anført eller efter nærmere aftale.

ORDREBEKRÆFTELSE 
Al indsigelse, herunder ændring af mål, antal samt leveringstidspunkt, skal være os i hænde senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsesdato, med mindre andet er anført. Herefter anses ordren for godkendt af kunden.

TILBUD 
Tilbud gælder 8 hverdage fra tilbudsdato, med mindre andet er aftalt.

Der tages forbehold for mundtlige misforståelser, prisstigninger, prissætningsfejl samt udsolgte varer.

Ethvert tilbud er baseret på gældende dagspriser. Ændrer vore leverandører sine betingelser/priser inden tilbudsperiodens udløb, forbeholder vi os ret til at tilbagekalde det afgivne tilbud og fremsende et nyt, baseret på leverandørernes nye betingelser. Tilbagekaldelse af tilbud berettiger ikke til kompensation. Samme betingelser er også gældende for ordre, som er blevet bekræftet af os.

Vi yder gerne vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning, beregninger af kvantiteter ud fra tegningsmateriale m.v. Dette er udelukkende en service, der ydes, når vi har tid og for hvilken vi ikke påtager os noget ansvar. Kunden forventes derfor altid at lade sig bistå af arkitekt, ingeniør, håndværker eller anden sagkyndig person.

LEVERING 
Alle priser er altid Ab lager, med mindre andet tydeligt fremgår af ordrebekræftelsen.

Ved levering med fragtmand, sættes varerne ved vejkant eller så tæt på byggepladsen, som chaufføren skønner muligt.

I tilfælde af, at vores normale leverandører ikke kan levere, forbeholder vi os ret til at annullere en ordre, uanset om den er skriftligt eller mundtligt bekræftet. Annullering berettiger ikke til kompensation.

Leveringstid: Vi tager ubetinget forbehold for almindelig gældende force majeure samt hændelser uden for vor rækkevidde. Vi kan således ikke gøres ansvarlig for evt. håndværkerudgifter eller andre udgifter i forbindelse med forsinkede leverancer og fabrikationsfejl i produkterne.

Vi forbeholder os endvidere ubetinget ejendomsret over de leverede varerne indtil endelig betaling af købesummen og omkostningerne er betalt i sin helhed. Evt. omkostninger i denne forbindelse er for kundens egen regning.

PALLER 
Tilbagelevering/refundering af paller skal ske indefor 3 måneder fra fakturadato.

BETALING 
Forudbetaling pr. faktura.

REKLAMATION 
Køber skal straks ved modtagelsen sikre sig, at varerne er korrekte og mangelfri, herunder at antal stemmer overens med det aftalte.

Det pointeres, at keramiske fliser og alle typer natursten er fremstillet af naturprodukter og vil derfor, som oftest, veksle i farve og struktur og kan være mere eller mindre lyse/mørke i forhold til en evt. tilsendt type-prøve. Vi påtager os således intet ansvar for “naturens luner”. Enhver udleveret prøve anses som en type-prøve og udtrykker typens generelle farve og struktur. Indenfor alle typer af natursten vil der altid være afvigelser fra en type-prøve til den leverede vare. Dette berettiger IKKE til reklamation.

Opsatte/ilagte varer er at betragte som godkendt af køber og tages ikke retur og refunderes ikke.

Eventuelle reklamationer skal ske inden 8 dage fra leveringsdato og kan højst udgøre varekøbsbeløbet.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for tabt arbejdsfortjeneste grundet fejlhåndtering af varer etc., driftstab, dagsbøder, force majeure (f.eks. leveranceforsinkelser) samt andre indirekte tab.

PLEJEPRODUKTER
Ved anvendelse af imprægnering og plejeprodukter anbefaler vi, at du nøje læser vejledningen på produktet. Ligeledes anbefaler vi, at du tester produktets egenskaber på en ekstra overskydende flise / klinke, der ikke er monteret. Har du ikke mulighed for dette, så bør testen udføres på et mindre synligt sted på gulv eller væg. Odsherred Fliser & Natursten kan ikke drages til ansvar for resultatet af en udført test eller slutresultatet. Dette gælder også manglende eller forkert brug imprægnering og plejeprodukter. Husk plejeprodukter skal opbevares frost frit.

RETURNERING AF VARER 
Kun standard lagervarer tages retur, indenfor 30 dage fra leveringsdato. Returgebyr: minus 15% af fakturabeløbet, dog minimum kr. 500,-.

Kun hele kasser tages retur og varen skal være ubrugt, mangelfri og i original ubrudt emballage.

Specielt hjemtagne eller fremstillede varer tages ikke retur.

Returneres varerne med fragtmanden/posten, uden aftale med os, faktureres kunden samtlige leveringsomkostninger.

Speciel emballage (tremmekasser/paller) fra udlandet tages ikke retur. Faktureret udlandsk emballage må anses som en del af varens pris.

Klæb og fugemasse, cement, mørtel og lignende tages ikke retur.


COPYRIGHT
Tekst og billeder på dette website er beskyttet af gældende danske lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde gengives, uden skriftlig tilladelse fra Odsherred Fliser & Natursten. Vi forbeholder os ret til at markedsføre produkter under andet navn end dem producenten anvender på emballagen.


VIGTIGT – LÆS OGSÅ DETTE!

Keramiske fliser og natursten er fremstillet af naturprodukter. Derfor kan og vil de veksle i farve og struktur og være mere eller mindre lyse/mørke. Specielt i natursten, som marmor og granit, kan der være store farveforskelle i samme pakke, hvilket er naturligt. Ved lægning/opsætning af specielt granit, skifer, marmor/antikmarmor samt rustikke fliser, anbefales det at blande fliser fra hele partiet, således at det naturlige spil fremkommer.

Skiferfliser er håndkløvede og er derfor meget ru og rustikke på overfladen. Selvom skiferfliserne er calibrerede/underfræsede for ens tykkelse, kan nogle skifersten være 1-2 mm tyndere i et hjørne på grund af håndkløvningen. Der anbefales generelt minimum 10 mm fugebredde til skiferfliser. Det er ved fugning meget vigtigt at eftervaske for fugeslam, flere gange, indtil fliserne er helt rene.

Granit og marmor er skåret og derfor mere præcis i tykkelsen. Calibreret granit og marmor er slebet på bagsiden for at opnå en så ens tykkelse, som industrielt muligt. Calibreret natursten har normalt en tollerence på +/- 1 mm i tykkelsen. Granit og marmor, som kun er diamantskåret, dvs. ikke calibreret for ens tykkelse (jetbrændt granit samt faldende længder) har en tollerence på ca. +/- 1,5 mm i tykkelsen og ca. 1% i længde/bredde mål.

Antikmarmor og Travertin leveres ubehandlet og skal derfor, efter opsætning, imprægneres med imprægneringsvæske eller biovoks. Denne behandling trækker stenenes årer frem og beskytter mod kalk og smuds.

Naturtagskifer er håndkløvet og sorteres pallevis i tykkelser 4-6 mm / 5-7 mm etc. (enkelte skifersten kan selvfølgelig afvige fra dette). Inden lægning på taget anbefales det at sortere stenene efter samme tykkelse i hver række, så skiferen ikke ligger og vipper på hinanden. Ved locking for tæt på sidekanten kan en del sten springe i hullet, hvilket øger spildet. Generelt må påberegnes et naturligt spild op til ca. 5%.

Bemærk:
Der forekommer variationer i alle fliser i naturmateriale.
Flere producenter beregner 1m2 flise, som flisens format med tillæg af fuge.
Således beregnes f.eks 16 stk. Lanzarote Gulflammet i format 24 x 24cm som 1m2
Vi følger producenterne producenternes anvisning af antal fliser pr. m2.

Husk:
Der må aldrig anvendes syre eller andre meget skrappe rengøringsmidler på natursten. Til den daglige rengøring anbefales sæbespånsvand.

Vi anbefaler, at man altid har ekstra fliser liggende i reserve til eventuelle reparationer etc.